Stichting Vrienden Stadstuin Helmond      stichtingvriendenstadstuin@gmail.com

Meanderlaan 6                                            KVK: 68992998     RSIN:8576 79 429

5704 KW Helmond                                      Reknr:  NL50 RBRB 0956165575 ten name van: vrienden stadstuin helmond

0617436458

Copyright © 2016 Stichting Vrienden Stadstuin Helmond. Alle Rechten Voorbehouden.  Designed by Nonini

Home Agenda Doneren Contact ANBI

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond  Dit doen wij          

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond  bevindt zich aan de Meanderlaan 6 in Helmond met haar Regenboogtuin. Dit is een tuin waar wij ons in zetten voor een inclusieve en toegankelijke samenleving en alle 17 doelen van de Global Goals.

We bevorderen het welzijn en gezondheid van  mensen in de armoede, diverse culturen, jongeren en ouderen. Op de nieuwe locatie hebben we een ontmoetingsruimte waar we mensen dichter bij elkaar brengen. Verder biedt de Stichting Vrienden een breed scala aan sociale activiteiten.

We geven voorlichting, lezingen, workshops en educatie over voeding, gezondheid, duurzaamheid,  natuur en cultuur. De stichting ondersteunt kleine initiatieven en werkgroepen, b.v. het opzetten van buurt(moes)tuinen. Verder houdt de Stichting zich bezig met het behouden van oude ambachten, en gaat  op zoek naar oude gewassen, fruit, kruiden en vee (boerderij dieren) om deze in stand te houden.

We werken aan een onderzoek dat leidt tot voedzamere groenten en spelen in op het komende dilemma water schaarste.

Wie zijn Wij