Stichting Vrienden Stadstuin Helmond      stichtingvriendenstadstuin@gmail.com

Meanderlaan 6                                            KVK: 68992998     RSIN:8576 79 429

5704 KW Helmond                                      Reknr:  NL50 RBRB 0956165575 ten name van: vrienden stadstuin helmond

0617436458

Copyright © 2016 Stichting Vrienden Stadstuin Helmond. Alle Rechten Voorbehouden.  Designed by Nonini

·Moestuin

naar tafel

Home Wie zijn wij Doneren werkgroepen regenboog contact privacy Anbi / Contact

·Kids club

·Puur & Zuiver

Voeding pas

·Jeugd

Stadstuin

tv

·Global

Goals

·Ouderen

·Web winkel

·Workshops

·Vrijwilligers

Stage

·School

projecten

·Kinder activiteiten

·Gluren bij

de Buren

·Open

Tuindag

·Abc spelling

·Terras

·Rond leidingen

·Zaden bieb

·Menu’s

·Lees hoek

·Doneren

ONLINE DONEREN

·Ontbijt

·Samen eten

Mail: stichtingvriendenstadstuin@gmail.com?bcc=info@stadstuinhelmond.nl&subject=aanmelden groentenpakket&body=Beste Stichting Vrienden Stadstuin Helmond


Hierbij wil ik mij aanmelden voor een groenten pakket.Ik heb heb ook de voorwaarden en huisregels gelezen. 

Graag wil een afspraak met u inplannen.Met vriendelijke groet,

Nieuwsbrief

Like ons op:

Activiteiten:

Workshops:

Workshop Eetbare bloemen & kruiden:

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond

Doet mee met de erfgoed zaden samen met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van de Wageningen University & Research (www.wur.nl/cgn).

Wij telen voor hen groenten om te beschrijven en om de klanten te laten proeven hoe ze smaken. De resultaten worden teruggekoppeld naar WUR / cgn. Vrijwilligers maken beschrijvingen van de gewassen die geteeld worden

Momenteel zijn we bezig een voorbeeld erfgoed tuin aan te leggen in de Stadstuin Helmond.

Introductie  Ergoedzaden

Oude rassen van akker - en tuinbouw gewassen , die in de 19e  en 20e  eeuw in ons land werden geteeld, verdwijnen in een hoog tempo, omdat boeren in en tuinders moderne rassen telen, die vaak een hogere productiviteit,  een grotere uniformiteit en betere machinale oogstbaarheid bezitten. Deze oude rassen kunnen als bio-cultureel  erfgoed beschouwd worden.  De Stichtingen de Oerakker (www.deoerakker.nl ) en Zaadgoed (www.zaadgoed.nl)  ondernemen in het project Erfgoedzaden samen met het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland van de Wageningen University & Research (www.wur.nl/cgn; verder genenbank) een poging om deze oude akker - en tuinbouw rassen weer op het veld te brengen om zo de variatie in vorm en kleur te tonen en de  variatie in smaak te proeven, die aanwezig is in deze oude rassen.  Juist deze laatste veelal weinig geteelde, 175 rassen willen we in het project Erfgoedzaden aan het  publiek in levende lijve laten zien en in standhouden door deze rassen te telen. Gedurende de teelt worden ook hun eigenschappen beschreven zodat deze rassen ook in de toekomst kunnen worden geteeld. Komende jaren willen we de erfgoed zaden verspreiden onder liefhebbers, zodat op meer plaatsen in Nederland levende erfgoed rassen te zien of te proeven zijn.

Verschil tussen vergeten groenten en erfgoedrassen. Vergeten groenten zijn soorten groenten die niet meer op onze eettafel  en in het supermarkt schap verschijnen. Voorbeelden zijn de kardoen en de pastinaak. Ze kunnen herontdekt worden zoals de pastinaak. De erfgoedzadenrassen raakten in onbruik doordat ze minder productief of lastiger te oogsten waren dan moderne rassen. Het soort groente is niet vergeten, maar het ras wordt niet meer geteeld.

Nieuwsbrief